Zending

Stichting het Lichtbaken

Als gemeente zijn we al enige tijd betrokken bij het zendingswerk van de Stichting Het Lichtbaken. Doel van deze stichting is om het evangelie te verkondigen in Zimbabwe.

Zimbabwe is in grote nood. De overheid voert een zeer destructieve politiek. Wat eens het rijkste land van Afrika was, is nu het armste land van het continent geworden! Alle schatten van het land zijn verdwenen in de zakken van regeringsleiders en hoge ambtenaren.

Er is in dit land echter grote honger naar het Evangelie. Het grootste probleem van Het Lichtbaken is niet om mensen te overtuigen van de waarheid van het Evangelie, maar om ze te begeleiden en te onderwijzen, zodat ze volwassen Christenen worden, die getuigen van Jezus Christus kunnen zijn.

Meer informatie vindt u op de website www.hetlichtbaken.org

Moldavië

Al vele jaren werken wij samen met gemeenten uit Moldavië. Wij verzenden goederen en er wordt financiële hulp verleend.

Prayer Station

Een Prayer Station bestaat uit twee groepen. Ten eerste de teams van twee personen. Deze gaan gesprekken aan met de mensen op straat met de vraag: “Mag ik voor je bidden?” Een tweede groep blijft achter op de plek van waaruit gewerkt wordt om de anderen die op straat actief zijn te ondersteunen met voorbede. Zie ook de website www.prayerstation.nl

Wil je meedoen?
Prayerstation wordt elke laatste zaterdag van de maand gehouden. Om 10:45 verzammelen we in “De Steiger”, Luttik oudorp 93 te Alkmaar.