Online-lidmaatschap

Geachte online kijkers en luisteraars,

We verblijden ons als gemeente over de vele livestream-bezoekers tijdens onze samenkomsten en studies. Uw bemoedigingen, opmerkingen en vragen laten zien uw liefde voor de Here en Zijn Woord.

In deze bijzondere tijd waarin we als gelovigen leven, hebben vele broeders en zusters geen geestelijke onderdak meer. Dat is verdrietig. Het vinden van een Bijbelgetrouwe gemeente blijkt moeilijk te zijn. Als Baptistengemeente Alkmaar verlangen we ernaar, onder Gods onmisbare zegen en hulp, een bijbelgetrouwe gemeente te zijn.

Als gemeente voelen we ons verantwoordelijk voor allen die ons volgen via livestream. Daarom is er voor u de mogelijkheid om online-lid te worden. Via deze vorm willen we u een geestelijk huis bieden. U kunt dan ook een beroep doen op onze geestelijke verantwoordelijkheid en zorg. Dat kan in principe altijd, maar via het online-lid geeft u aan dit op prijs te stellen. In de meeste gevallen vindt het contact, indien nodig, telefonisch plaats. Echter als zich ernstige omstandigheden voordoen kunnen we u bezoeken.

De vorm online-lid zijn is voor ons als gemeente iets nieuws. We denken echter dat het belangrijk is, in een tijd van geestelijk afval en lijden. Vele gelovigen zijn immers eenzaam, zonder geestelijk huis en onderling contact.

We bidden en hopen dat deze vorm een bijdrage mag betekenen in uw geestelijk leven met de Here Jezus. En dat het onze wederzijdse liefde en verantwoordelijkheid mag versterken.

U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen wat u hier kunt vinden.