Huiskringen

In de gemeente zijn er diverse kringen.

De huiskringen in Heerhugowaard en in Alkmaar

Elke twee weken komen de kringen samen. Samen wordt er gebeden, gezongen en een bijbels onderwerp behandeld. Zo heeft de kring in Heerhugowaard het boek Jozua behandeld. De kring in Alkmaar heeft het gehad over discipelschap en Gods wil ontdekken.
De kringen ervaren het al zeer goed om als gemeenteleden bij elkaar te komen en samen Gods woord te overdenken, van elkaar te leren en samen te bidden.

De groeikring

De groeikring is bestemd voor jonge mensen van 18 jaar en ouder. De kring komt eens in de veertien dagen samen op zondagmiddag. Er wordt dan na de dienst samen gegeten met de jongeren. Daarna wordt er een Bijbelstuk behandeld, waar ze zich vervolgens in gaan verdiepen aan de hand van vragen. Op het ogenblijk behandelen we het boek Genesis. De groeikring is een open kring waar iedereen zich bij kan aansluiten en alle vragen over het christelijk geloof kan stellen.

De ochtendkring

Eén keer in de twee weken komt de ochtendkring op woensdagmorgen bij elkaar in ons kerkgebouw aan de Stooijonkerstraat 13. Onze voorganger Rennie Schoorstra behandelt een gedeelte uit de Bijbel. Vanaf 10.00 uur staat de koffie klaar.

Het is een fijne bijeenkomst en is open voor iedereen.

Informatie

Wilt u graag meer informatie over de kringen dan kunt u via het contactformulier dit kenbaar maken.